Activities

Panairi i Punës / Aplikacioni për Kompani/Organizatë

Sajam Zapošljavanja / Aplikacija za Kompanije/Organizacije

TRAJNIMI PËR TRAJNER

Aplikimi i Trajnimit për Trajner është hapur.

Trajnimi per Trajner është pjesë e projektit te organizuar nga BONEVET dhe mbështetur nga GIZ. Me këtë aktivitet, BONEVET do të organizoj dy punëtori në fushën e Mekanikes dhe Elektronikës. Të drejtë aplikimi kanë profesorët e shkollave te mesme profesionale të këtyre fushave. Ky trajnim u mundëson që njohuritë praktike të përfituara t’i integrojnë ne kurrikulen e tyre shkollore.

Afati i fundit për aplikim është 03 Janar, 2019!

Apliko ketu

For a better experience on our website, please update your browser.