Activities

Trajnimi “Nga Arsimi dhe Trajnimi i Bazuar në Kompetenca tek Arsimi dhe Trajnimi i orientuar në Punësim” (angl. CBET).

Trajnimi elektronik/online për të gjithë praktikuesit dhe mësimdhënësit e institucioneve të Arsimit dhe Aftësimit Profesional (AAP) në Kosovë, tani i gatshëm për të gjithë në vegëzen më poshtë:
Moodle.yesforkosovo.org

Platfroma Online YES Moodle ka për qëllim ofrimin e shërbimeve dhe lehtësimin e qasjes në materialet mësimore për të rinjtë e interesuar në fushat profesionale.
Për mënyrën e qasjes ju mund të gjeni në platformën YES Moodle Udhëzuesin për praktikuesit e Arsimit dhe Aftësimit Profesional.

Kyçuni duke krijuar një emër të përdoruesit dhe fjalëkalim dhe fillo trajnimin online duke rritur njohurit e mësimdhënies me qasje modulare të punës praktike si kriter i arritjes së standardeve bazuar në njohuri, shkathtësi dhe kompetenca praktike profesionale.
Për udhëzime më të hollësishme mbi mënyrën e përdorimit të platformës, ju lutemi shikoni videon më poshtë, të cilën mund ta gjeni në tri gjuhë:

Video ALB:  https://youtu.be/UfxfDRFpgws
Video ENG: https://www.youtube.com/watch?v=lDAlCXdeWbk
Video SRB: https://www.youtube.com/watch?v=8-cj88cnLaE

For a better experience on our website, please update your browser.