Activities

Trajnim në vend të punës

A keni nevojë për praktikantë/punëtorë?

Çka mund të përfitoni nga panairi i punës?

Ku dhe Si të aplikoni?

Cilët punëdhënës (kompani/organizatë) mund të aplikojnë?

Punëdhënësit NUK mund të shfrytëzojnë skemën për të punësuar anëtarët e familjes.

Prioritet do të kenë punëdhënësit që marrin pjesë në panairet e punës në Gjakovë, Gjilan, Ferizaj, Prizren, Pejë, Mitrovicë dhe Prishtinë

For a better experience on our website, please update your browser.