Activities

Aplikacioni per PCM

Prijava za PCM

Opportunity Scouting

Nga data 8 deri me 19 korrik është mbajtur aktiviteti “Opportunity Scouting” në katër komuna të Kosovës në bashkëpunim me nëntë shkolla të arsimit dhe aftësimit profesional.

Ky aktivitet është realizuar nga Agjencia Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ) në emër te Ministrisë Federale Gjermane për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (BMZ), në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit e Shkencës dhe Teknologjisë, dhe Platformën Busulla.

Përmes këtij aktiviteti të rinjtë nga komuna e Ferizajt, Mitrovicës, Suharekës dhe Vushtrrisë për dy javë me radhë kanë pasur mundësi të aftësohen dhe krijojnë përvoja të mira profesionale dhe personale duke punuar në kompanite virtuale ne kuadër të “Opportunity Scouting”. Këta te rijnë për 10 ditë pune kanë arritur rezultate te jashtëzakonshme duke lokalizuar qindra mundësi te reja punësimit ne komunat e tyre respektive.

Ky është viti i dyte me radhe qe aktiviteti “Opportunity Scouting” zbatohet në Kosovë.

For a better experience on our website, please update your browser.