Activities

Hapet aplikimi për “Trajnimin për Trajner”

Aplikimi për “Trajnimi për trajner” është hapur dhe ftohen të gjithë të interesuarit të aplikojnë.

BONEVET do të organizoj dy trajnime në fushën e Mekanikës dhe Elektronikës, ku të drejtë aplikimi kanë profesorët e shkollave të mesme profesionale të këtyre fushave dhe Qendrave të Aftësimit Profesional.
Ky trajnim u mundëson që njohuritë praktike të përfituara t’i integrojnë në kurrikulën e tyre shkollore.

Afati i fundit për aplikim është 29 dhjetor, 2019!

Të gjitha shpenzimet e trajnimit mbulohen nga GIZ!

Trajnimi per Trajner është pjesë e projektit të organizuar nga BONEVET dhe mbështetet nga GIZ Kosovo

For a better experience on our website, please update your browser.