Activities

Biznes dhe Mëngjes: Java e Sipërmarrjes Globale

Grupi i GIZ-it për Çështje Gjinore organizoi aktivitetin Biznes & Mëngjes (Business & Breakfast) për gratë në biznes për të shënuar Javën e Sipërmarrjes Globale. Veprimtaria ishte një mundësi për të ndarë përvojat dhe për të diskutuar rreth pengesave dhe mundësive për gratë në biznes.

 

For a better experience on our website, please update your browser.