Activities

Aplikacioni për ‘Opportunity Scouting’

Sajam Zapošljavanja / Aplikacija za Kompanije/Organizacije

Nemačka Kancelarija za Međunarodnu Saradnju (GIZ) u saradnji sa Ministarstvom za Rad i Socijalnu Zaštitu (MRSZ), Agencijom za Zapošljavanje u Republici Kosovo (AZRK) će organizovati sajmove zapošljavanja u sledećim opštinama:

Sajam zapošljavanja Datum sajma Rok za apliciranje
Đakovica 15.03.19 11.03.19
Gnjilane 21.03.19 16.03.19
Uroševac 30.03.19 25.03.19
Prizren 03.04.19 28.03.19
Peć 08.04.19 05.04.19
Mitrovica 12.04.19 09.04.19

 

Za kompanije/organizacije – sajam zapošljavanja je mesto gde mogu objaviti slobodna mesta ili praksu na poslu. Kompanije će tokom sajma moći intervjuisati i proceniti potencijalne kandidate za posao ili praksu na poslu.
Za tražioce posla – sajam zapošljavanja je mesto koje pruža informacije o mogućnostima za zapošljavanje i prakse na poslu kao i informacije za obuke i stručno osposobljavanje.

Kakve koristi pruža poslodavcima sajam zapošljavanja:

Mogućnost koristi od programa:

Organizatori će osigurati:

  1. Besplatnu tezgu (2m x 2m) za kompanije/institucije koje ispunjavaju uslove. Tezga obuhvata: etiketu sa nazivom kompanije, info-desk (info-sto) gde se mogu predstaviti promotivni materijal, sto sa prekrivačem i dve stolice za intervjuisanje. Beleška: Šteker za struju (samo ako se unapred zahteva/potvrdi od kompanije).
  2. Mogućnost internet veze
  3. Promovisanje sajma i slobodnih pozicija i prakse preko društvenih i elektronskih mreža i postera.
  4. Pripremu kandidata za intervjuisanje i pripremu CV

Ako želite učestvovati u sajam zapošljavanja, morate ispuniti sledeće uslove:

  1. Da budete registrovani u Agenciji za Registraciju Poslovanja na Kosovu / Ministarstvo Javne Uprave.
  2. Da imate slobodnih pozicija i/ili za praksu.
  3. Da potvrdite učešće unutar određenog roka.
  4. Da popunite sva polja i uspešno pošaljete aplikaciju.

Za apliciranje, popunite sledeća polja.

Beleška: Polja sa * su obavezna za uspešno slanje aplikacije.

For a better experience on our website, please update your browser.