Activities

Panairi i Punës / Aplikacioni për Kompani/Organizatë

Sajam Zapošljavanja / Aplikacija za Kompanije/Organizacije

Panairi i Punës / Aplikacioni për Kompani/Organizatë

Zyra Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ), në bashkëpunim me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS), Agjencinë e Punësimit të Republikës së Kosovës (APRK), do të organizojë panaire të punës në këto komuna më poshtë:

Panairi i Punës Data e Panairit

Afati i Aplikimit deri më

Gjakovë 15.03.19 11.03.19
Gjilan 21.03.19 16.03.19
Ferizaj 30.03.19 25.03.19
Prizren 03.04.19 28.03.19
Pejë 08.04.19 03.04.19
Mitrovicë 12.04.19 06.04.19

 

Për kompanitë/Organizatat – Panairi i Punës është vendi ku mund të shpallin vendet e lira të punës apo praktikës në punë. Gjatë panairit kompanitë gjithashtu mund të intervistojnë dhe vlerësojnë kandidatët potencial për punë apo praktikë në punë.
Për punëkërkuesit – Panairi i Punës është vendi i cili ofron informata për mundësitë e punësimit dhe praktikës në punë, dhe informata për trajnime e aftësime profesionale.

Çka mund te përfiton punëdhënesi  nga panairet e punës:

Mundesi për të përfituar nga programet:

Organizatorët do të sigurojnë:

 1. Një shtand (2m x 2m) falas, për kompanitë/institucionet që plotësojnë kriterët. Shtandi përfshin: etiketën me emrin e kompanisë, një info-desk (info-tavolina) ku mund të prezantohen materialet promovuese një tavolinë me mbulesë dhe dy karrika për t’iu mundësuar intervistimin. Vërejtje: Prizën për rrymë (vetëm nëse paraprakisht kërkohet/konfirmohet nga kompania).
 2. Mundësi për qasje në internet
 3. Promovimin e panairit, dhe pozitave të lira të punës dhe praktikës, përmes medieve sociale dhe elektronike, dhe posterave.
 4. Përgatitjen e kandidatëve për intervista dhe përgatitjen e CV-së

Nëse dëshironi të merrni pjesë në panairin e punës duhet t’i plotësoni këto kritere:

 1. Të jeni të regjistruar në Agjencionin për Regjistrimin e Bizneseve të Kosovës/Ministrinë e Administratës Publike.
 2. Të keni pozita të lira të punës dhe/ose punë praktike.
 3. Të konfirmoni pjesëmarrjen në afatin e përcaktuar.
 4. Të plotësoni të gjitha fushat dhe dërgoni me sukses aplikacionin.

Për të aplikuar plotësoni fushat e mëposhtme.

Vërejtje: Fushat të cilat kanë * janë të obligueshme për ta dërguar aplikacionin me sukses.

 

 • Përzgjidhni panairin e punës

 • Dëshironi të merrni pjesë në panaire të tjeraFshije
 • Informatat për kompani/organizatë:


 • Kompania/Organizata jonë konfirmon se:


 • Formulari i pozitave të lira të punës ose praktikës në punë

 • Këtu mund të shtoni pozita të tjera të liraFshije

 

 

Vërejtje: Ju pranoni që organizatorët të përdorin të dhënat e ofruara në aplikacion në përputhje me Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (BE) 2016/679 (“GDPR”) për qëllime të proceseve të brendshme.

Komunat partnere:

For a better experience on our website, please update your browser.