Activities

Aplikacija

  • Molimo pošaljite skicu logotipa/amblema
  • Pošaljite portfelj svojih dizajna
  • Važna napomena: Prema Zakonu Republike Kosovo, Zakon br. 03 / L - 172, vaši lični podaci su poverljivi i koriste se samo u okviru GIZ-a i ni u kom slučaju se ne objavljuju nekoj zainteresovanoj strani ili trećoj strani bez vašeg pristanka. Ovi podaci će se koristiti samo za interne izveštaje u okviru programa u GIZ-u, Omladina, Zapošljavanje i Veštine (Youth Employment & Skills - YES).

For a better experience on our website, please update your browser.