Activities

Poziv za prijavu za Dizajn amblema (Logo)

Kontekst

Glavni izazovi Kosovskog sistema stručnog obrazovanja i osposobljavanja (SOO) su nedostatak programa orijentisanih na tržište rada, uključivanje privatnog sektora i mogućnosti da polaznici/učenici steknu praktično iskustvo. Nastavni programi su uglavnom orijentisani prema školama, a praktični deo ne upoznaje učenike sa stvarnim radnim procesima i situacijama. Mala zaposlenost diplomiranih stručnih učenika stvara frustraciju među učenicima, jer mnogi od njih ne pronađu posao koji žele, sve dok kompanije ne pronađu potrebne vještine. Uvođenje više kolaborativnih elemenata i integrisanje učenja na radnom mestu (URM) u programe stručnog obrazovanja i osposobljavanje je vrlo obećavajući način na koji se obezbeđuju kvalifikovani radnici potrebni za kompanije i način da se pomogne učenicima da steknu potrebne veštine i pronađu posao.

Međutim, to zahteva promene u sistemu SOO. Provođenje obuke zasnovane na poslovima zahtijeva da vlasnici preduzeća i njihovo stručno osoblje promijene odnos prema svojoj ulozi i odgovornosti u stručnom usavršavanju, kao i prema učenicima. Preduzeća i javne vlasti moraju uložiti u obrazovanje i obuku mladih kako bi postigli ove promene. Ova ulaganja u učenje na radnom mestu isplatiće se u srednjem roku, kompanije će imati koristi od SOO učenicima sa boljim veštinama, a takođe će moći i da pronađu buduće zaposlenike među njima. Pored toga, kompanije koje pružaju učenje na radnom mestu uradiće odličan posao u razvoju sistema stručnog obrazovanja i osposobljavanja i privrede uopšte. Ovu vrstu angažovanja treba promovisati i nagraditi da bi pokazao društvenu odgovornost preduzeća i podstakao više kompanija da nude učenje na radnom mestu i da budu uključene u sistem saradnje stručnog obrazovanja i osposobljavanja. Stoga logotip (amblem) je zamišljen da bude očigledan podsticaj za kompanije da učestvuju i prihvataju studente za učenje na radnom mestu.

Promotivni amblem može javno naznačiti posvećenost kompanije, a istovremeno pokazuje i prilagođavanje tih kompanija određenim odgovarajućim kriterijumima za primenu učenja na radnom mestu. Ovo takođe može podstaći učenike i roditelje da steknu poverenje u SOO i na taj način poboljšati ukupnu sliku o SOO-u na Kosovu.

Privredna Komora Kosova i GIZ žele da vas pozovu da dizajnirate model amblema i odgovarajućeg slogana, koji će pokrivati gore pomenutu svrhu amblema za podsticanje učenja na radnom mestu (URM).

Kriterijumi promotivnog amblema

 Preduzećima koja ispunjavaju sledeće kriterijume biće dodeljen amblem za promociju učenja na radnom mestu (URM):

Privrženost

Kvalitet

Odgovornosti

 

 

Informacije o učešću

Primeri iz drugih zemalja:

Nemačka – Vir Bilden Aus *

Primijeni sada

For a better experience on our website, please update your browser.