Activities

APLIKO NË SKEMËN E PRAKTIKËS NË PUNË (Afati për aplikim: 9 Korrik – 17 gusht, 2018)

Published 09 July 2018

Call for Mentors – GIZ SENECA SEDE Diaspora Mentorship Programme

Published 15 August 2018

Project fields